Jak zamknąć działalność gospodarczą?

Jak zamknąć działalność gospodarczą?

Czas czytania: 5 minuty

Jeśli podjąłeś decyzję o zamknięciu własnej firmy, musisz pamiętać o dopełnienie kilku istotnych obowiązków. Firma nie przestanie istnieć, kiedy przestaniesz sprzedawać swoje produkty lub świadczyć usługi. Zamknięcie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego. Musisz także zgłosić koniec biznesu w CEIDG.

Kiedy można zamknąć działalność gospodarczą?

Jako przedsiębiorca masz prawo zamknąć własną firmę w dowolnie wybranym przez siebie momencie – to od Ciebie zależy, kiedy zakończysz działalność. Pamiętaj jednak, że musisz dopełnić obowiązków związanych z wyrejestrowaniem firmy. Co do zasady masz na to siedem dni od momentu rzeczywistego zakończenia działalności.

Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku

Jak zamknąć działalność gospodarczą to wbrew pozorom pytanie zadawane naprawdę często. Wśród osób, które podjęły decyzję o założeniu własnej firmy nie brakuje tych decydujących się – w różnych powodów – na zakończenie działalności. Jeśli znajdujesz się w tej grupie, musisz pamiętać, że wyrejestrowanie działalności wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności.

Gdzie zamknąć działalność gospodarczą?

Zamykanie jednoosobowej działalności gospodarczej jest wbrew pozorom naprawdę proste. Aby to zrobić, musisz zgłosić zakończenie działalności do CEIDG. Pamiętaj, że możesz zrobić to za pośrednictwem Internetu, co oznacza, że nie musisz osobiście pojawiać się w urzędzie.

Co zrobić, aby wyrejestrować firmę w CEIDG?

Likwidacja działalności gospodarczej obejmuje złożenie wniosku o wykreślenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Musisz podać w nim dzień, kiedy faktycznie zaprzestałeś działalności. Pamiętaj, że ten wniosek jest podstawą dla ZUS do wyrejestrowania Cię jako płatnika składek. Co to oznacza w praktyce? Dopóki nie złożysz wniosku, dla ZUS – u będziesz płatnikiem składem, co wiąże się oczywiście z koniecznością ich uiszczania. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, będziesz musiał zapłacić odsetki.

Jak złożyć wniosek w CEIDG?

Wniosek o wykreślenie firmy z bazy CEIDG możesz złożyć:

 • Za pośrednictwem Internetu. Wystarczy wejść na stronę biznes.gov.pl. Pamiętaj jednak, że jest to opcja dostępna wyłącznie dla osób dysponujących profilem zaufanym lub posiadających podpis kwalifikowany.
 • Osobiście. Zrobisz to w urzędzie miasta bądź gminy. Musisz wcześniej wypełnić papierowy wniosek. Aby urzędnik przyjął wniosek, niezbędne jest potwierdzenie Twojej tożsamości. To oznacza, że musisz mieć ze sobą dowód osobisty, paszport lub mDowód.
 • Pocztą. W tym przypadku wypełniony formularz musisz wysłać do urzędu miasta bądź gminy. Wyrejestrowanie działalności gospodarczej nastąpi dopiero wtedy, kiedy wypełniony formularz zostanie poświadczony przez notariusza.

Jak szybko następuje wyrejestrowanie z CEIDG?

To, kiedy Twoja firma zostanie wykreślona z bazy CEIDG zależy od sposobu złożenia wniosku. Najpóźniej odbywa się to w następnym dniu roboczym po:

 • złożeniu wniosku online;
 • osobistym złożeniu wniosku w urzędzie;
 • doręczeniu listu z wnioskiem do urzędu.

Skąd wziąć zaświadczenie o wykreśleniu firmy z CEIDG?

Jeśli zdecydowałeś się na zaprzestanie działalności gospodarczej i wyrejestrowałeś ją z bazy CEIDG, zaświadczenie o tym możesz pobrać ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wystarczy, że znajdziesz swoją firmę w bazie przedsiębiorców, pobierzesz, a następnie zapiszesz zaświadczenie. Specjaliści zalecają, aby przechowywać je wydrukowane. Pamiętaj, że Twoja firma będzie ujęta w ewidencji – znajdzie się przy niej zapis o wykreśleniu.

Gdzie trafia informacja z CEIDG?

Kiedy Twoja firma zostanie wykreślona z CEIDG, informacja o tym zostanie automatycznie przesłana do:

 • Urzędu Skarbowego;
 • Głównego Urzędu Statystycznego;
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

To oznacza, że nie masz obowiązku powiadamiania osobiście wymienionych instytucji.

Czy wyrejestrowanie firmy jest płatne?

Okazuje się, że koszty zamknięcia działalności gospodarczej są tak naprawdę żadne – za wykreślenie z bazy nie zapłacisz nic. Z niewielką opłatą musisz liczyć się wówczas, gdy zdecydujesz się wysłać wniosek pocztą – zapłacisz musisz wtedy za kopertę i znaczek.

Jeśli zdecydujesz się ustanowić pełnomocnika, będziesz musiał uiścić kwotę siedemnastu złotych. Pamiętaj, że będziesz zwolniony z opłaty, jeśli pełnomocnikiem będzie:

 • mąż/żona;
 • dziecko;
 • rodzic;
 • dziadek;
 • babcia;
 • wnuk;
 • rodzeństwo.

Jeśli nie możesz skorzystać ze zwolnienia, pamiętaj, aby pieniądze wpłacić na konto urzędu miasta bądź gminy. Musi to być urząd właściwy dla urzędu, w którym będziesz składać pełnomocnictwo.

Kiedy trzeba skontaktować się z Urzędem Skarbowym?

Co do zasady nie musisz informować Urzędu Skarbowego o likwidacji firmy – informacja zostanie przekazana automatycznie po wykreśleniu Twojego biznesu z CEIDG. Jest jednak jeden wyjątek: jeśli rozliczałeś podatek na podstawie karty podatkowej, Twoim obowiązkiem jest złożenie we właściwym Urzędzie Skarbowym formularza PIT – 16Z.

Czy trzeba wyrejestrować firmę z ZUS?

Zakończenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych zgłoszonych do nich osób. Co to oznacza w praktyce? Zasadniczo nie musisz informować Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o tym, że zamknąłeś firmę – informacja o tym zostanie wysłana do ZUS automatycznie po wyrejestrowaniu firmy. Pamiętaj jednak, że jako płatnik składek musisz dopełnić obowiązku wyrejestrowania z ubezpieczeń zgłoszonych osób. W tym celu musisz wypełnić formularz:

 • ZUS ZWUA. Sięgnij po niego, kiedy chcesz wyrejestrować siebie oraz współpracowników.
 • ZUS ZCNA. To formularz pozwalający na wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej.

Obowiązku tego możesz dopełnić na dwa sposoby. Odpowiedni formularz ZUS możesz dołączyć po prostu do wniosku o wyrejestrowanie firmy. Zaoszczędzisz tym sposobem czas, będziesz mieć też pewność, że o niczym nie zapomnisz. Druga opcja to złożenie właściwego formularza w ZUS. Możesz to zrobić drogą tradycyjną bądź elektronicznie. Pamiętaj, że masz na to zaledwie siedem dni od momentu, w którym ustał obowiązek ubezpieczenia.

Jakie obowiązki względem Urzędu Skarbowego ma przedsiębiorca zamykający firmę?

Rozwiązanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia obowiązków związanych z podatkiem dochodowych. Pamiętaj, że musisz sporządzić bardzo dokładny wykaz tego, co składało się na majątek Twojej firmy. Jeśli prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, niezbędne jest także przygotowanie tak zwanego spisu z natury – musi on być aktualny na dzień zamknięcia firmy.

Co powinien uwzględniać wykaz składników majątku firmy?

Przygotowując wykaz, pamiętaj, aby ująć w nim:

 • nazwy poszczególnych składników majątku;
 • daty nabycia składników majątku;
 • wydatki związane z nabyciem poszczególnych składników;
 • wartość nabywczą.

Jeśli na stanie firmy zajmują się rzeczy, które nie są Twoją własnością, również musisz uwzględnić je w wykazie. W tym przypadku nie ma jednak konieczności ich wyceny. Ważne jest jednak wskazanie, kto jest ich właścicielem.

Czy składniki majątku firmy podlegają opodatkowaniu?

Składniki majątku, które uwzględniłeś w wykazie, nie są brane pod uwagę podczas ustalania dochodu w dniu, w którym miejsce ma zamykanie działalności gospodarczej. To oznacza, że nie zapłacisz od nich podatku. Jeśli jednak w ciągu sześciu lat od zamknięcia firmy zdecydujesz się je sprzedać, uzyskany przychód będzie podlegać opodatkowaniu.

Czy wykaz składników majątku trzeba dostarczyć do Urzędu Skarbowego?

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej nie oznacza, że musisz osobiście kontaktować się z Urzędem Skarbowym. W przypadku wykazu składników majątku nie masz obowiązku przekazywania tej listy do US. Pamiętaj jednak, że musisz przechowywać dokument przez pięć lat. Organy kontrolujące mają prawo żądać ich przedstawienia w tym okresie.

Czym jest spis z natury?

Spis z natury to tak zwany remanent likwidacyjny, który sporządza się zawsze na dzień likwidacji firmy. Jest to obowiązkowe tylko w przypadku tych przedsiębiorców, którzy prowadzili podatkową księgę przychodów i rozchodów. To oznacza, że jeśli zdecydowałeś się na księgi rachunkowe, płaciłeś podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub korzystałeś z karty podatkowej, o spisie z natury możesz zapomnieć.

Spis z natury powinien uwzględniać:

 • surowce podstawowe i pomocnicze;
 • towary handlowe;
 • wyroby gotowe;
 • odpady;
 • półwyroby;
 • wyposażenie.

Aby dokument był ważny, należy ująć w nim także dane osobowe właściciela firmy, datę sporządzenia spisu, podpis właściciela.

W przypadku przedsiębiorców, którzy płacili podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wymagany jest nie spis z natury, a wykaz składników majątku, który uwzględnia:

 • liczbę porządkową;
 • nazwę składnika;
 • datę nabycia składnika;
 • koszt związany z nabyciem składnika.

Jak należy zapłacić podatek za ostatni miesiąc działania firmy?

Zamykanie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego za ostatni miesiąc działalności. Jeśli dotychczas rozliczałeś się według skali podatkowej, podatku liniowego bądź płaciłeś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, możesz zapłacić swoje zobowiązanie na dotychczas stosowanych zasadach.

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadzie karty podatkowej, podatek będzie wynosił jedną trzydziestą miesięcznej działalności za każdy dzień. W razie wątpliwości dotyczących wysokości należnego podatku w tym przypadku możesz poradzić się doradcy podatkowego.

Zakończenie działalności gospodarczej krok po kroku wcale nie jest trudne. W zdecydowanej większości przypadków jedyne, co musisz zrobić, jako osoba decydująca się na zamknięcie firmy, jest złożenie odpowiedniego wniosku w CEIDG. Bazując na naszych wskazówkach, biznes zamkniesz szybko i dopełnisz niezbędnych formalności.

Please follow and like us:
Pin Share

Podobne wpisy