Dofinansowanie na otwarcie firmy

Dofinansowanie na otwarcie firmy

Czas czytania: 8 minuty

Jeśli zdecydowałeś się na założenie własnego biznesu, musisz dysponować środkami, które pozwolą Ci na otwarcie firmy. Niestety, często bywa tak, że przyszły przedsiębiorca nie ma dość oszczędności. Czy w takim przypadku trzeba rezygnować z marzeń o własnej firmie? Oczywiście, że nie. Rozwiązaniem jest dofinansowanie na otwarcie firmy.

Dotacje na otwarcie firmy

Jako przyszły przedsiębiorca musisz wiedzieć, że obecnie dostępne są różne dotacje na założenie działalności gospodarczej. Środki finansowe możesz pozyskać w:

 • urzędzie pracy;
 • ramach funduszy unijnych;
 • ramach inicjatywy JAREMIE.

Pamiętaj, że Bank Gospodarstwa Krajowego udziela atrakcyjnych kredytów w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, dostępne są także pakiety usług finansowych i pozafinansowych w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. Dedykowane formy wsparcia dostępne są też dla rolników.

Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy

Jeśli chcesz otrzymać dotację na otwarcie firmy, a jednocześnie jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna, możesz ubiegać się o wsparcie w Urzędzie Pracy. Jeśli będzie on dysponował środkami na odpowiednim poziomie, a Ty spełnisz określone w odpowiednich przepisach warunki, możesz otrzymać wsparcie, którego wysokość nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kto może otrzymać dotację z Urzędu Pracy?

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy możesz otrzymać:

 • osoba bezrobotna;
 • opiekun osoby niepełnosprawnej, który nie jest nigdzie zatrudniony, a jednocześnie poszukuje pracy;
 • absolwent centrum integracji społecznej;
 • absolwent klubu integracji społecznej.

Pamiętaj, że jeśli wcześniej otrzymałeś środki z Funduszu Pracy, których nie musiałeś zwracać, nie możesz otrzymać dotacji. Podobnie również, gdy założyłeś spółdzielnie socjalną bądź przystąpiłeś do niej.

Co zawiera wniosek o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności?

Jeśli chcesz ubiegać się o dotację z Urzędu Pracy na własną działalność, pamiętaj, że podstawą jest złożenie odpowiedniego wniosku. Musisz jasno określić w nim, czym chcesz się zająć. Niezbędne jest podanie kwoty, o jaką się ubiegasz, a także przedstawienie kalkulacji kosztów, jakie będziesz musiał ponieść w związku z prowadzeniem firmy. Do wniosku musisz dołączyć szczegółowy wykaz planowanych wydatków. Konieczne jest też wskazanie formy zabezpieczenia zwrotu środków.

Kiedy trzeba wystąpić o dotację?

Jeśli chcesz otrzymać pieniądze na otwarcie działalności gospodarczej, pamiętaj, że w przypadku dotacji z UP niezbędne jest złożenie wniosku przed zarejestrowaniem firmy. Jeśli zrobisz to później, nie otrzymasz wsparcia. Aby nie zwracać otrzymanych pieniędzy, niezbędne jest prowadzenie działalności przez następne dwanaście pieniędzy.

Czy wymagany jest wkład własny?

Decydując się na dopłaty na otwarcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy, nie musisz dysponować wkładem własnym – w zdecydowanej większości przypadków nie jest on wymagany. Pamiętaj jednak, że bardzo często jego posiadanie – chociaż w minimalnej wysokości – jest kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu dofinansowania. Warto pamiętać, że wkładem własnym wcale nie musi być gotówka – możesz wykazać, że posiadasz na przykład sprzęt komputerowy, który wykorzystasz podczas prowadzenia działalności.

Ile jest czasu na wydanie pieniędzy z dotacji?

Wiele osób ubiegających się o dotację z Urzędu Pracy nie zdaje sobie sprawy z tego, że bardzo często czas na wydanie otrzymanych pieniędzy jest ograniczony – na ogół wynosi on trzydzieści dni. To oznacza, że przyznanych środków nie można zaoszczędzić na czarną godzinę.

Czy Urząd Pracy wymaga przedstawienia biznesplanu?

Dofinansowanie na zakładanie własnej działalności gospodarczej w przypadku Urzędu Pracy wiążę się z koniecznością przygotowania biznesplanu – jest to dokument, który zawsze trzeba dołączyć do wniosku. Pamiętaj, że jeśli nie jest on wymagany i tak warto go przygotować – zwiększy to Twoje szanse na otrzymanie dotacji. Jest on szczególnie ważny wtedy, kiedy zamierzasz otworzyć firmę niezwiązaną z Twoim wykształceniem.

Jakie zalety mają dotacje z Urzędu Pracy?

Dotacje na założenie działalności gospodarczej udzielane przez Urzędy Pracy mają mnóstwo zalet. Do tych najważniejszych zalicza się:

 • Bezzwrotność. To największa zaleta środków finansowych wypłacanych przez Urząd Pracy. Jeśli przez dwanaście miesięcy od rozpoczęcia działalności nie zamkniesz firmy i jej nie zawiesisz, dotację wydasz w terminie, nie podejmiesz pracy na podstawie umowy o pracę, pozyskanych środków nie musisz zwracać.
 • Niski koszt pozyskania dotacji. Decydując się na przygotowanie wniosku o dotację z UP, nie musisz martwić się wysokimi kosztami z tym związanymi – wymagane dokumenty możesz z powodzeniem wypełnić samodzielnie. Jedyne, co musisz poświęcić to czas. Jeśli jednak chcesz uniknąć ewentualnych pomyłek, możesz skorzystać z pomocy fachowców. Na szczęście, za takie wsparcie nie zapłacisz dużo.
 • Prosta procedura. W przypadku dotacji z Urzędu Pracy nie jest ona skomplikowana. Pod tym względem wsparcie z UP znacznie przewyższa to z funduszy unijnych.
 • Krótki czas rozpatrywania wniosku. Ubiegając się o dotację z Urzędu Pracy, możesz mieć pewność, że informację zwrotną otrzymasz naprawdę szybko – zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedź musisz otrzymać maksymalnie po trzydziestu dniach. W praktyce większość urzędów rozpatruje złożone wnioski zdecydowanie szybciej.
 • Krótki czas oczekiwania na pieniądze. Dofinansowanie na otwarcie firmy z UP znajdzie się na Twoim koncie maksymalnie po dwóch miesiącach od złożenia wniosków.
 • Niewielkie formalności. Oczywiście dotację z Urzędu Pracy musisz rozliczyć, ale pamiętaj, że procedura nie jest mocno skomplikowana. W porównaniu z dotacjami unijnymi te z UP wypadają pod tym względem zdecydowanie lepiej.

Pożyczki w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

Alternatywą dla dotacji przyznawanych przez Urząd Pracy jest pożyczka udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego – pieniądze możesz otrzymać, stając się beneficjentem programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej opcji, pamiętaj, że możesz otrzymać maksymalnie około sto tysięcy złotych. Oprocentowanie jest bardzo niskie – wynosi zaledwie 0,01 lub 0,03% w skali roku. Dodatkowo nie zapłacisz za obsługę pożyczki, bank nie pobierze także prowizji za pożyczenie Ci pieniędzy. Okres spłaty to maksymalnie siedem lat. Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą wsparcia, możesz wejść na stronę programu. Znajdziesz tam darmowy kalkulator, który wyliczy prognozowaną wysokość rat.

Kto może otrzymać pożyczkę w ramach programu?

Pożyczka udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest dostępna dla wszystkich. Otrzymasz ją, jeśli studiujesz na ostatnim roku studiów pierwszego bądź drugiego stopnia. Dostępna jest także dla tych, którzy są studentami ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich.

To forma wsparcia adresowana również do:

 • absolwentów szkół i uczelni wyższych, którzy poszukują pracy, a naukę zakończyli nie później, jak cztery lata temu;
 • bezrobotnych, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego i są zarejestrowani w Urzędzie Pracy;
 • członków rodzin opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym lub osobą niepełnosprawną, którzy nie pobierają zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Jakie zalety ma program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”?

Ta forma wsparcia przyszłych przedsiębiorców ma duże zalety. Za największą uznawane jest oczywiście niskie oprocentowanie kredytu. Do tego dochodzi możliwość umorzenia pożyczki. Pozyskując pieniądze na otwarcie działalności gospodarczej z programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, nie musisz martwić się wysoką opłat prowizyjnych – nie są one bowiem pobierane. Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku to kolejna duża zaleta.

Dotacje unijne na założenie własnej firmy

Jeśli zastanawiasz się, jakie dofinansowanie na otwarcie firmy możesz otrzymać, pamiętaj, że atrakcyjnym rozwiązaniem są dotacje unijne. Trudno opisać je jednoznacznie – konkretne oferty różnią się w zależności od projektu, a także tego, ile beneficjent ma lat. Warto dodać, że jednocześnie realizowanych możesz być nawet kilkadziesiąt form wsparcia adresowanych do różnych odbiorców.

Na co można liczyć, decydując się na dotację unijną na założenie własnego biznesu?

W zdecydowanej większości przypadków wsparcie ma charakter nie tylko finansowy. Beneficjenci mogą liczyć również na:

 • pomoc w przygotowaniu indywidualnego planu działania;
 • doradztwo zawodowe;
 • udział w szkoleniach, kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych;
 • udział w szkoleniach z zakresu prowadzenia własnej firmy.

Kto może otrzymać unijną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej?

Fundusze europejskie adresowane są przede wszystkim do osób, które nie ukończyły jeszcze trzydziestu lat, zakończyły edukację, ale nie pracują. Unia Europejska nie zapomina jednak też o osobach starszych oraz innych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie finansowe mogą więc otrzymać osoby:

 • mające więcej niż czterdzieści pięć lat;
 • niepełnosprawne;
 • mające niskie wykształcenie;
 • bezrobotne od dłuższego czasu.

Skąd wziąć środki na własną firmę, będąc rolnikiem?

Pieniądze na otwarcie działalności gospodarczej mogą zdobyć również rolnicy ubezpieczeni w KRUS. W tym przypadku maksymalna kwota dofinansowania to sto tysięcy złotych. Jeśli chcesz skorzystać z tej formy wsparcia, pamiętaj, że wniosek musisz złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotację mogą otrzymać także niebędący rolnikami mieszkańcy wsi. Jeśli znajdujesz się w tej grupie, udaj się do urzędu gminy i zapytaj o Lokalne Grupy Działania. Udzielane przez nie wsparcie przeznaczone jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Wsparcie w ramach inicjatywy JAREMIE

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz skorzystać z opisanych wcześniej dotacji i form wsparcia, pamiętaj o inicjatywie JAREMIE (Joint European Resources of Micro – to – Medium Enterprises), w ramach której możesz otrzymać zwrotną pomoc finansową. Jest ona dostępna dla osób, które:

 • rozpoczynają działalność;
 • nie mają historii kredytowej.

Program obejmuje udzielanie zarówno pożyczek, kredytów, jak i poręczeń. Środki na otwarcie działalności gospodarczej w ramach programu JAREMIE dostępne są obecnie w pięciu województwach. Skorzystać mogą z nich mieszkańcy województwa:

 • łódzkiego;
 • mazowieckiego;
 • wielkopolskiego;
 • zachodniopomorskiego.

Co oferuje Polski Fundusz Rozwoju?

Osoby chcące założyć własną firmę mogą skorzystać również z oferty Polskiego Funduszu Rozwoju. Są to pakiety usług finansowych oraz finansowych, z których mogą korzystać głównie młodzi. Decydując się na skorzystanie z tej formy wsparcia, możesz liczyć nie tylko na środki finansowe, ale również w pełni profesjonalne doradztwo, pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych, a nawet wkroczeniu na rynki zagraniczne.

Jaka jest alternatywa dla opisanych programów wsparcia?

Opisane formy wsparcia przyszłych przedsiębiorców to nie wszystko, na co możesz się zdecydować, chcąc założyć własną firmę. Pamiętaj, że możesz skorzystać także z pomocy:

 • funduszy zalążkowych;
 • funduszy venture capital;
 • aniołów biznesu.

Jest to oferta adresowana przede wszystkim dla tych, którzy stawiają na działalność innowacyjną. Plusem tego rozwiązania jest nie tylko możliwość pozyskania niezbędnych środków finansowych, ale także wsparcie w zakresie zdobywania kontaktów biznesowych i rynków zbytu. Jaki jest minus takich programów pomocy? Inwestorzy decydują się na udzielenie wsparcia w zamian za możliwość wpływania na dotowaną firmę. To oznacza, że niezbędne może okazać się przekazanie większości udziałów w firmie. Decydując się na skorzystanie z takiego sposobu pozyskania środków finansowych, pamiętaj, aby jeszcze przed rozpoczęciem współpracy bardzo dokładnie określić, na jakich zasadach i kiedy będziesz mógł odzyskać kontrolę nad swoją firmą. Ważne jest, aby zapisać to w stosownej umowie.

Ile dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Jakie dofinansowanie na otwarcie firmy to pytanie, które koncentruje się nie tylko na formie wsparcia, ale również jego wysokości. Należy wyraźnie zaznaczyć, że nie da się udzielić na nie jednoznacznej odpowiedzi.

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku dotacji z Urzędu Pracy jest wysokość to maksymalnie sześciokrotność wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Jeśli chodzi o pożyczkę na start w biznesie, maksymalna kwotą, jaką można otrzymać to dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co daje kwotę około stu tysięcy złotych. W przypadku dotacji unijnych wysokość dotacji uzależniona jest od tego, z jakiego projektu zdecydujesz się skorzystać.

Fundusze zalążkowy, venture capital oraz aniołowie biznesu oferują wsparcie na różnym poziomie – to, na jaką kwotę możesz liczyć jest w dużej mierze uzależnione od tego, co zaproponujesz instytucji wspierającej, a także od jej możliwości finansowych.

Czy możliwe jest jednoczesne uzyskanie dotacji z różnych źródeł?

Wiele osób chcących otrzymać dofinansowanie na otwarcie nowej firmy zastanawia się nad tym, czy możliwe jest uzyskanie wsparcia z różnych źródeł. Niestety, w większości przypadków okazuje się to niemożliwe. Okazuje się bowiem, że nie można w tym samym czasie złożyć wniosku w UP i innych miejscach. Warto jednak pamiętać, że nie zamyka to drogi do ubiegania się o środki finansowe z innych źródeł czy na inne cele. Możesz złożyć na przykład wniosek o pieniądze na doposażenie stanowiska pracy. Pamiętaj jednak, aby dokładnie sprawdzić, jak długo musisz odczekać po otrzymaniu pierwszej dotacji.

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą pochodzić z różnych źródeł. Pamiętaj, że jako przyszły przedsiębiorca możesz ubiegać się między innymi o bezzwrotne dotacje. Alternatywą dla nich są kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach, a także wsparcie tak zwanych aniołów biznesu. Zanim zdecydujesz się złożyć wniosek o określoną formę wsparcia, dokładnie przeanalizuj własne potrzeby. Sprawdź również, które rodzaje pomocy są dla Ciebie – aby otrzymać pieniądze, trzeba bowiem na ogół spełnić określone kryteria.

Please follow and like us:
Pin Share

Podobne wpisy