Jak załóżīć firmę?

Jak założyć firmę?

Czas czytania: 9 minuty

Założenie własnej firmy dla wielu osób może być szansą nie tylko na uniknięcie bezrobocia – to najlepsza droga do tego, aby zajmować się tym, co naprawdę się kocha. Jeśli myślisz o własnym biznesie, z pewnością zastanawiasz się, jak założyć firmę. Okazuje się, że wbrew pozorom nie jest to obecnie takie trudne. Podpowiadamy, jak założyć działalność gospodarczą krok po kroku. Stosując się do naszych wskazówek, szybko i bez niepotrzebnego stresu rozpoczniesz pracę na własny rachunek.

Jak założyć działalność gospodarczą krok po kroku?

Odpowiadając na pytanie, jak założyć firmę krok po kroku, należy wskazać, że każdy przyszły przedsiębiorca musi przejść przez kilka etapów. Musisz przede wszystkim zastanowić się nad tym, w jakiej branży chcesz działać, a także jak ma nazywać się Twoja firma. Kolejne kroki to:

 • wybór siedziby firmy;
 • dobór PKD firmy;
 • sprawdzenie, czy dana działalność wymaga uzyskania pozwolenia;
 • podjęcie decyzji w zakresie formy opodatkowania;
 • założenie firmowego konta bankowego;
 • ustalenie kwestii związanych z księgowością;
 • rejestracja działalności w CEIDG;
 • dokonanie zgłoszenia w ZUS;
 • zastanowienie się nad tym, czy potrzebujesz pełnomocnika;
 • nawiązanie kontaktu z Urzędem Skarbowym.

Kto może prowadzić działalność gospodarczą w naszym kraju?

Jeśli zastanawiasz się, jak wygląda założenie działalności gospodarczej krok po kroku, warto zacząć od tego, kto może prowadzić własny biznes w Polsce. Pamiętaj, że możesz to zrobić tylko wtedy, kiedy jesteś osobą pełnoletnią. Co mogą zrobić ci, którzy chcą mieć własną firmę, ale nie skończyli jeszcze osiemnastu lat? W takim przypadku niezbędne jest skorzystanie ze wsparcia przedstawiciela ustawowego.

Prowadzenie własnej firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej w naszym kraju nie jest zarezerwowane wyłącznie dla obywateli Polski. To oznacza, że działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak Polacy mogą uruchomić także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obywatele państw spoza Unii oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą założyć firmę wówczas, gdy mają tytuł pobytowy. Może to być:

 • zezwolenie na pobyt czasowy;
 • zezwolenie na pobyt stały;
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego EU.

Kiedy trzeba zarejestrować firmę?

Zakładanie działalności gospodarczej wymaga dokładnej analizy Twojej indywidualnej sytuacji – pamiętaj, że nie każdy biznes wymaga rejestracji firmy. Jeśli decydujesz się działać zarobkowo w sposób ciągły, jest to jednak obowiązkowe – Twój biznes musi zostać ujęty w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą w Polsce jednoosobową firmę, a także tych, którzy zdecydowali się na wejście do spółki cywilnej.

Jeśli zakładasz, że osiągane przez Ciebie przychodu nie będą przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku, obowiązek, jeśli chodzi o rejestrowanie działalności gospodarczej Cię nie dotyczy. W takim przypadku możesz działać w ramach tak zwanej działalności nierejestrowanej. Pamiętaj, że niezbędne jest spełnienie także dodatkowych warunków:

 • nie możesz prowadzić działalności w ramach spółki cywilnej;
 • nie możesz prowadzić działalności wymagającej uzyskania dodatkowego zezwolenia lub koncesji;
 • przez ostatnie sześćdziesiąt miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej.

Obowiązek rejestracji nie dotyczy działalności agroturystycznej prowadzonej przez rolników oraz rolniczego handlu detalicznego. Jeśli jako rolnik zamierzasz zajmować się produkcją wina, również nie musisz rejestrować firmy.

Jaką nazwę firmy wybrać?

Otwarcie firmy to konieczność wyboru jej nazwy – musisz podać ją, dokonując rejestracji w CEIDG. Pamiętaj, że musi ona zawierać Twoje imię i nazwisko w mianowniku, czyli na przykład Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Ustalając nazwę pamiętaj, że istotna jest kolejność: pierwsze zawsze musisz podać imię, później nazwisko. Możesz dołączyć do nich elementy jasno wskazujące na to, czym będziesz się zajmować, na przykład Grzegorz Brzęczyszczykiewicz naprawa rowerów. Jeśli chodzi o elementy dodatkowe nazwy, masz tu dowolność: możesz postawić na każde dowolnie wybrane sformułowanie.

Ile firm można zarejestrować? Jako osoba fizyczna możesz zarejestrować w CEIDG tylko jedną firmę. Jeden wpis umożliwia jednak prowadzenie różnych rodzajów działalności.

W jakim miejscu prowadzić firmę?

Jeśli zdecydowałeś się na prowadzenie własnej firmy, bez względu na to, czy ma to być jednoosobowa działalność gospodarcza, czy większe przedsiębiorstwo, musisz podać jej adres w rejestrze. Pamiętaj, że możesz działać zarówno w jednym miejscu stałym lub w wielu miejscach. Dopuszczalna jest także sytuacja, kiedy Twoja firma nie ma stałego adresu. Inne opcje, jakie wchodzą w grę to:

 • prowadzenie firmy w biurze wirtualnym;
 • działalność w biurze coworkingowym;
 • prowadzenie firmy we własnym domu/mieszkaniu.

Prawo w tym względzie nie nakłada na przedsiębiorców większych ograniczeń.

Jeśli zamierzasz podać adres, pod którym zamierzasz prowadzić działalność, pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest podanie tytułu prawnego do wskazanej nieruchomości. Może nim być:

 • prawo własności lub współwłasności;
 • prawo użytkowania wieczystego;
 • dzierżawa;
 • najem;
 • użyczenie.

W grę wchodzi również spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości.

Jaki kod PKD wybrać?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej to także konieczność wyboru kodu PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności. Myli się ten, kto sądzi, że służą one wyłącznie statystykom – okazuje się, że ich praktyczne znaczenie także jest bardzo duże. Zanim wybierzesz kod dokładnie sprawdź, które wiążą się z takimi obowiązkami, jak:

 • wybór określonej formy opodatkowania;
 • korzystanie z kasy fiskalnej;
 • rejestracja VAT.

Zastanów się dokładnie nad tym, co chcesz robić i wybierz kod, który najlepiej wpisuje się w Twoją przyszłą działalność. Pamiętaj, że musisz wybrać jeden kod główny, ale liczba kodów dodatkowych może być dowolna.

Czy kod PKD można zmienić?

Wybierając kod PKD, pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz zmienić kod działalności głównej, jeśli zdecydujesz się działać w innej branży. Dopuszczalne jest także rozszerzanie zakresu prowadzonej działalności – bez trudu dodasz dodatkowe kody. Podobnie jest, jeśli podejmiesz decyzję o zawężeniu swojego działania – nieaktualne kody wystarczy po prostu wykreślić.

Czy potrzebne jest zezwolenie?

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej krok po kroku wymaga również zweryfikowania tego, czy w Twoim przypadku potrzebne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Pamiętaj, że w większości przypadków możesz działać swobodnie, co oznacza, że zgoda na prowadzenie firmy nie jest potrzebna. Jeśli jednak chcesz zajmować się dystrybucją energii elektrycznej, wytwarzaniem ciepła, ochroną osób i mienia, przewozami lotniczymi, prowadzeniem kasyna, uzyskanie stosownego pozwolenia jest obowiązkowe. Pamiętaj, że jest to jedynie niewielki wycinek działalności, w przypadku których niezbędna jest koncesja, licencja, pozwolenie lub wpis do odpowiedniego rejestru.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Kolejne kroki założenia działalności gospodarczej związane są z koniecznością wyboru formy opodatkowania. Jeśli zdecydowałeś się na jednoosobową firmę, pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, który o wiele lepiej znany jest pod skrótem PIT. Możesz zdecydować się na jedną z trzech form opodatkowania. W grę wchodzi opodatkowanie:

 • na zasadach ogólnych (obowiązująca stawka to albo 12% albo 32% w zależności od zarobków);
 • według stawki liniowej (podatek wynosi w tym przypadku 19%);
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dostępna jest także tak zwana karta podatkowa, ale od 2022 roku jest ona w zasięgu wyłącznie tych, którzy korzystali z tej opcji wcześniej. To oznacza, że jeśli dopiero rozpoczynasz działalność, nie jest to forma opodatkowania, z której możesz skorzystać.

Kto musi płacić podatek VAT?

Działalność gospodarcza to również podatki. W przypadku obrotu towarami bądź usługami pobierany jest także podatek VAT, który doliczany jest do każdej transakcji. Mówiąc o nim, należy wyraźnie zaznaczyć, że odprowadzany jest od niezależnie od podatku dochodowego. Nie ma również znaczenia, jaką formę opodatkowania wybrałeś. Decydując się na zostanie przedsiębiorcą, musisz pamiętać, że co do zasady jesteś zobowiązany zarejestrować się jako płatnik podatku VAT. Jeśli jednak sprzedajesz towary bądź świadczysz usługi nieobjęte podatkiem VAT bądź Twoja sprzedaż nie przekracza 200 tysięcy złotych rocznie, podatek VAT Cię nie dotyczy.

W przypadku obowiązku płatności podatku VAT, pamiętaj, że musisz wypełnić formularz VAT – R. Pamiętaj, aby zrobić to najpóźniej dzień przed rozpoczęciem działalności. Dobrym rozwiązaniem jest dopełnienie tego obowiązku w momencie rejestracji firmy w CEIDG.

Jak prowadzona ma być księgowość w firmie?

Jako przedsiębiorca zobowiązany będziesz do prowadzenia dokumentacji rachunkowej. Pamiętaj, że zalicza się do niej:

 • rachunki;
 • faktury;
 • ewidencje.

Własna działalność gospodarcza krok po kroku to między innymi konieczność podjęcia decyzji w zakresie tego, jak prowadzona ma być księgowość w Twojej firmie. Jeśli zdecydujesz się na kartę podatkową, nie będziesz zobowiązany do gromadzenia dokumentacji rachunkowej. Jeżeli nie, możesz postawić na pełną księgowość bądź zdecydować się na jej wersję uproszczoną. W pierwszym przypadku niezbędne są księgi rachunkowe, w drugim podstawę stanowi albo księga przychodów i rozchodów, albo ewidencja przychodów (opcja ta dostępna jest dla osób, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zakładając firmę, pamiętaj, że nie musisz prowadzić księgowości samodzielnie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalistów – postaw na doświadczone biuro rachunkowe, które zadba o to, aby gromadzone były wszystkie niezbędne dokumenty.

Czy posiadanie firmowego konta bankowego jest obowiązkowe?

Jako przedsiębiorca nie musisz posiadać odrębnego konta bankowego, kiedy chodzi o rejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli jednak chcesz uniknąć ewentualnych nieporozumień dotyczących kwestii finansowych, postaw na odrębny rachunek. Musisz założyć go także wtedy, kiedy Twoje konto prywatne ma więcej niż jednego właściciela. Pamiętaj, że konto przyda Ci się dlatego, że nie każda transakcja może mieć charakter gotówkowy. Płatności gotówką są zabronione, jeśli:

 • Twoje produkty kupuje inny przedsiębiorca;
 • wartość transakcji jest wyższa niż piętnaście tysięcy złotych.

Konto przyda Ci się także do opłacania zarówno składek ZUS, jak i podatku. Jeśli jednak Twoja firma zaliczana jest do tak zwanych mikroprzedsiębiorców, a roczny obrót netto nie przekroczył dwóch milionów euro, masz prawo opłacać składki ZUS i podatek, robiąc to na poczcie. Posiadanie konta firmowego jest obowiązkowe dla płatników VAT, a także wówczas, gdy transakcje mają być przeprowadzanie z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Co brać pod uwagę, wybierając konto firmowe?

Wiele osób szukających odpowiedzi na pytanie, jak szybko założyć firmę, kompletnie zapomina o tym, że oferty banków mocno różnią się między sobą – nie w każdym banku warto założyć rachunek firmowy. Jeśli chcesz postawić na naprawdę dobre konto, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę:

 • wysokość oprocentowania;
 • wysokość opłat za prowadzenie rachunku.

Dokładnie sprawdź, jakie kwoty bank pobiera za przelewy – im będą one niższe, tym oczywiście lepiej.

Jakie składki do ZUS są obowiązkowe?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej krok po kroku to również kwestie związane z ZUS. Decydując się na prowadzenie firmy, jesteś zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Do tych obowiązkowych zalicza się:

 • ubezpieczenie emerytalne;
 • ubezpieczenie rentowe;
 • ubezpieczenie wypadkowe.

Rozważ opłacanie także ubezpieczenia chorobowego, które jest w pełni dobrowolne. Pamiętaj, aby regularnie opłacać także składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Twoim obowiązkiem jest regulowanie także składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ukłonem w stronę początkujących przedsiębiorców jest tak zwana Ulga na start, która zwalnia z opłacania wymienionych składek przez okres sześciu miesięcy. Po ich upływie będziesz mógł skorzystać z kolejnej ulgi, co sprawi, że przez dwadzieścia cztery miesiące Twoje składki będą obniżone.

Czy pełnomocnik jest potrzebny?

Otwieranie własnej działalności gospodarczej krok po kroku wymaga również zastanowienia się nad tym, czy potrzebujesz pełnomocnika. Jest to osoba, która może działać w Twoim imieniu, robiąc to w ustalonym zakresie. Pamiętaj, że jeśli Twoja firma będzie naprawdę prężnie działać, może zabraknąć Ci czasu na wiele istotnych czynności. Pełnomocnik może zająć się między innymi:

 • zawieraniem umów z klientami;
 • przyjmowaniem płatności.

Może również reprezentować Cię zarówno w urzędzie, jak i w sądzie. Aby uniknąć opłat związanych z pełnomocnictwem, zgłoś pełnomocnika od razu przy rejestracji firmy. Jeśli znajdzie się on w CEIDG, unikniesz opłat skarbowych związanych z ustanowieniem pełnomocnika.

Jakich obowiązków względem Urzędu Skarbowego należy dopełnić, zakładając firmę?

Własna działalność gospodarcza to wiele obowiązków. Jeśli chcesz prowadzić firmę, musisz pamiętać, że Urząd Skarbowy musi wiedzieć, jaką formę opodatkowania wybrałeś. Na szczęście dzisiaj nie jest wymagane odrębne zgłoszenie. Dokumenty wypełniane podczas rejestracji w CEIDG są w zupełności wystarczające. Nie zapominaj jednak, że w przypadku zmiany formy opodatkowania musisz już bezpośrednio skontaktować się z właściwym Urzędem Skarbowym.

Gdzie zarejestrować firmę?

Jeśli chodzi o kroki rejestracji działalności gospodarczej, to ostatnim z nich jest zarejestrowanie firmy – dzisiaj możesz zrobić to online, korzystając z elektronicznego kreatora. Aby to zrobić, musisz wejść na stronę biznes.gov.pl. Pamiętaj, że opcja ta dostępna jest jednak dla tych, którzy posiadają profil zaufany bądź podpis kwalifikowany. Kreator przeprowadzi Cię przez cały proces rejestracji – Twoim zadaniem jest jedynie wpisanie niezbędnych danych i zaznaczenie odpowiednich opcji. Co ważne, system przygotuje stosowne wnioski, w tym zgłoszenie do ZUS, GUS oraz urzędu skarbowego.

Posiadacze konta na biznes.gov.pl mogą modyfikować wpis w CEIDG, nie wychodząc z domu. To oznacza, że przez Internet nie tylko założyć firmę, ale również zawiesisz działalność, a nawet ją zakończysz.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą, korzystając ze wskazanej strony, potrzebne są takie dane, jak:

 • imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców;
 • rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • numer PESEL (tyczy się osób mających polskie obywatelstwo);
 • numer NIP i REGON, jeśli je posiadasz;
 • nazwę firmy;
 • kody PKD.

Niezbędne jest podanie daty rozpoczęcia działalności, a także wskazanie urzędu skarbowego właściwego z uwagi na Twoje miejsce zamieszkania.

Czy rozpoczęcie działalności gospodarczej krok po kroku jest trudne?

Stosując się do naszych wskazówek, możesz mieć pewność, że poradzisz sobie z założeniem własnej firmy. Pamiętaj, że jest to proces, który wymaga przejścia przez konkretne etapy – nie możesz pominąć żadnego z nich.

Otwarcie firmy jednoosobowej krok po kroku tylko z pozoru wydaje się trudne – obowiązujące obecnie regulacje znacznie to ułatwiają. Jeśli chcesz zostać przedsiębiorcą, pamiętaj, że firmę możesz dzisiaj zarejestrować przez Internet. Zrobisz to naprawdę szybko, sprawnie i bez niepotrzebnych problemów.

Please follow and like us:
Pin Share

Podobne wpisy