Barbara Czyrnia

Od ponad dekady usprawniam procesy w korporacjach. Wdrażam efektywne narzędzia i metody pracy. Mentoruję managerów i przedsiębiorców z obszaru metod zwinnych Agile oraz podejścia Lean Six Sigma, które pozwalają optymalizować koszty i procesy w firmach oraz zwiększać wartość biznesową. 

(Doświadczenie zdobywałam pracując w zespołach w Logistyce, Planowaniu Produkcji, Master Dacie oraz Finansach. Zarządzania jakością procesów uczyłam się dzięki współpracy z firmą z sektora Automotive.)

Uwielbiam poznawać i wdrażać tajniki umiejętności miękkich lidera oraz pracę z zespołami i tą wiedzą dzielę się również na szkoleniach.

Jestem certyfikowanym trenerem osób dorosłych, Six Sigma Black Beltem oraz Scrum Masterem. Działam jako wykładowca akademicki, a w social mediach znajdziesz mnie jako @Trenerka.Liderów.

Zobacz
artykuły

No posts found.