Paulina Fabian

Jestem doświadczonym ekspertem HR z kilkunastoletnim stażem pracy w międzynarodowych korporacjach. Współpracowałam ze specjalistami oraz kadrą zarządzającą z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii oraz Japonii. Tworzyłam z nimi strategie HR dostosowane do różnych kultur organizacyjnych.

Posiadam wyższe wykształcenie w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a obecnie poszerzam swoją wiedzę podczas zdobywania certyfikacji na coacha.

Uważam, że to odpowiedni ludzie są kluczem do sukcesu każdej firmy, dlatego moją misją jest pomaganie pracownikom w rozwoju zawodowym oraz współtworzenie wspierającego ich miejsca pracy. Miejsca, gdzie czują się docenieni, potrzebni oraz szczęśliwi.

Specjalizuję się w rekrutacji, szkoleniach oraz rozwoju pracowników, ze szczególnym naciskiem na rezyliencję oraz zapobieganie stresowi i wypaleniu zawodowemu. 

Moje kluczowe kompetencje to:

  • Szkolenia: Projektowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, onboardingu, kompetencji miękkich, technicznych oraz leadershipu.
  • Rekrutacja: Prowadzenie procesów rekrutacyjnych na różnych stanowiskach do polskich oraz międzynarodowych zespołów, w tym ocena kandydatów i tworzenie strategii rekrutacyjnych.
  • Rozwój pracowników: Wdrażanie programów rozwojowych dla pracowników oraz coaching