Strategie marketingowe marek luksusowych

Strategie marketingowe marek luksusowych

Marki luksusowe, co do zasady i swojej natury bardzo mocno wykorzystują cały dostępny arsenał możliwości marketingowych. Prawdą jest również, że działania promocyjne, w znakomitej większości opierają się na tych z obszaru public relations. W związku z tym, że wiele lekcji zostało przez marki luksusowe przerobionych, warto korzystać z dobrych praktyk w tym zakresie. Zwłaszcza, że…